Oznamujeme, že ve dnech 2.9 – 4.9. 2020 budou v době vždy od 8.00 do 17.30 probíhat opravné práce na komunikaci parc. č. 564/13 a parc.č. 564/25 v ulici Spojovací.

Bude se jednat o přípravné práce podkladu před finální pokládkou asfaltového povrchu (toto finální dokončení bude provedeno v říjnu 2020). Aktuální práce budou probíhat ve dvou etapách (značeno červenou a modrou barvou v mapovém podkladu), po dobu prací bude průjezd příslušnou částí komunikace uzavřen.

Tyto práce a opravy jsou spojené s výstavbou kanalizace Nade Vsí a napojením na ČOV Pikovice.

Děkujeme za pochopení.