Dne 5.10.2021 bude frézováním vozovky v délce 614 m (viz situace) započata rekonstrukce komunikace K Sekance. Při rekonstrukci bude v případě potřeby odstraněna zeleň (keře, dřeviny) umístěná v pozemku komunikace, které jsou ve vlastnictví obce.
Harmonogram prací bude koordinován tak, aby bylo možné zajistit pravidelný čtvrteční svoz komunálního odpadu.
Po dobu provádění stavební činnosti respektujte dopravní značení, využívejte objízdné trasy přes ulice Na Hradcích a Nad Vltavou. V té souvislosti žádáme, aby v těchto komunikacích nebyla po dobu stavby parkována žádná vozidla.  Tyto obousměrné komunikace jsou příjezdem vozidel svozu odpadu a vozidel integrovaného záchranného systému.
Omlouváme se za dočasné komplikace. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 731 658 508.