Starostka obce oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

  • v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin
  • v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin

Volební okrsky viz mapa.

  • volební okrsek č. 1 Hradištko: klubovna SDH Hradištko, Ve Dvoře 1, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Hradištko a Rajchardov
  • volební okrsek č. 2 Pikovice: kabiny SK Pikovice, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Pikovice
  • volební okrsek č. 3 Brunšov: restaurace Rozmarná Róza, Benešovská 186, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Brunšov

Celé znění Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR najdete zde.