Prosíme dobrovolníky o šití roušek pro naše spoluobčany. Můžete je přinést do přízemí budovy obecního úřadu, kde budou volně k dispozici pro ty, kteří je potřebují. Za vaši pomoc děkujeme.