Události poslední dnů postavily nás všechny do situace, kterou jsme si sotva uměli představit. Aktuálně je třeba v maximální míře dodržovat hygienu, a je nezbytné používat roušky, či alespoň kapesníky nebo šátky přes ústa a nos! Obecně platí, že v místech, kde se lidé potkávají, je nutné udržovat odstup a zdržovat se na takových místech co nejkratší dobu.

Do obchodů vstupujte pouze s ochrannými pomůckami, ideálně používejte rukavice. Buďte ohleduplní, je v zájmu nás všech udržet v provozu prodejny potravin.

Důrazně vyzýváme všechny osoby, aby používali ochranné prostředky a dodržovali veškerá nařízená opatření. V součinnosti s Policií ČR bude kontrolováno porušení mimořádných, ochranných nebo krizových opatření. 

Nabídka pomoci seniorům: zajištění nákupu, možnost odběru nebo dovážky obědů, asistence zdravotní sestry. Registrace požadavků na tel.: 731 658 501 pí. Lucie Buriánková.

Každý z nás svých chováním může ovlivnit současnou situaci.

Tvá rouška chrání tvé okolí, rouška druhého chrání tebe.

Důležité kontakty a aktuální informace: