Stavební činnost si vynutí některá omezení a dopravní opatření. Týká se to zejména provozu na přilehlých komunikacích. Respektujte prosím dopravní značení v okolí stavby a dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí školy. Současně Vás prosíme, přestože děti jsou informovány a poučeny ve škole, zdůrazněte jim znovu nutnost zvýšené opatrnosti.

Jakékoliv vozidlo stojící před školou brání stavební mechanizaci a současně může dojít i k jeho poškození. Žádáme Vás proto, abyste pro parkování vozidel a vysazování dětí při cestě do školy využívali výhradně odstavnou plochu před restaurací JAPEKA.

Nejbližší sousedy požádáme o trpělivost se zvýšeným hlukem, prašností a provozem. Děti a pedagogy o dodržování pravidel BOZP. Nejdříve budou probíhat demoliční práce, bude odstraněna chodba při staré budově a následně střecha a krov staré budovy. První etapa má být realizována do srpna 2019, děti by se poté měly od září vrátit do tříd v přízemí staré budovy. Termín dokončení celé stavby je do 30.11.2019. Na tuto investiční akci naše obec získala dotaci od Ministerstva financí ČR. Realizaci provádí firma ACG Real, s.r.o.