Práce na rekonstrukci probíhají dle harmonogramu – termín dokončení stavby 16.6.2019 se nemění. Nyní je rekonstruována stávající dešťová kanalizace a provádí se pokládka nové.