Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude, z důvodu plánované odstávky za účelem preventivní údržby zařízení, přerušena dodávka elektřiny:

V části obce Pikovice:
8.1.2019     od 8.00 hod. do 12.00 hod.
10.1.2019    od 8.00 hod. do 14.30 hod.

V sousedící části obce Hradištko:
8.1.2019     od 8.00 hod. do 12.00 hod.
10.1.2019    od 8.00 hod. do 14.30 hod.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká na http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Mapka dotčené lokality:
Mapa_dotcena_oblast_01_2019