Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hradištko byla na rok 2019 schválena cena vodného ve výši 48,00 Kč včetně DPH za 1 m³ a cena stočného pro místní část Pikovice ve výši 40,00 Kč včetně DPH za 1 m³. Což představuje stejné ceny jako v roce 2018.