Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2020 (OZV č. 02/2020) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění výše poplatků.

Základní sazba poplatku činí 1 000 Kč na poplatníka. Osoby s trvalým pobytem v obci Hradištko mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení v obci Hradištko platí ročně 750 Kč za osobu. Za chatu, rodinný dům nebo byt bez trvale přihlášené osoby činí poplatek 1 000 Kč. Dle přílohy k OZV č. 02/2020 je vidět, že obec za sběr a svoz odpadu doplácí, v roce 2019 byly skutečné náklady na poplatníka 1 209 Kč.

Místní poplatek za rok 2021 je splatný nejpozději do 31.3.2021. Těm, kteří udělili souhlas se zasíláním dokladů elektronickou cestou, bude doručen e-mail, ostatním klasická složenka prostřednictvím pošty. Připomínáme možnost přihlásit se k zasílání dokumentů elektronicky (místní poplatky za odpad, vodné, stočné).