Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, informujeme občany, že v katastrálním území Hradištko pod Medníkem bude dne 5. března 2021 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31. května 2022. Předmětem bude porovnávání skutečného stavu v území s právním stavem zapsaným v katastru nemovitostí. Na základě leteckého snímkování a šetření na místě budou řešeny nesoulady, např. nezapsané objekty a jejich přístavby, druh pozemku jiný než skutečné užívání (orná půda, lesní pozemek x zahrada, komunikace x zahrada apod.) Více v přiložené vyhlášce a letáku nebo na stránkách katastrálního úřadu ČÚZK – Revize katastru (cuzk.cz)