V roce 2017 pořídil Sbor dobrovolných hasičů Pikovice speciální záchranářský člun, který byl financován částečně ze sponzorských darů a částečně z vlastních prostředků sboru. Bohužel na zakoupení motoru, který by člun poháněl, nezbyly finanční prostředky. Nicméně i bez motoru byl člun již několikrát operačním střediskem HZS ČR vyslán k záchraně osob, které se ocitly v nouzi. Nyní se díky Nadaci ČEZ naskytla možnost získat příspěvek na pořízení motoru, a to prostřednictvím aplikace EPP Pomáhej pohybem. Než jsme stihli umístit výzvu na webové stránky obce, podařilo se během jediného víkendu nasbírat potřebné body. Všem, kteří nám svým pohybem pomohli, mockrát děkujeme! Foto zde.