Ode dne 24.5. budou probíhat přípravné práce pro zahájení pokládky finální vrstvy. Žádáme občany, aby respektovali značení na stavbě a využívali pouze koridor (chodník) vymezený k průchodu stavbou. Podkladové vrstvy jsou opatřovány chemickým postřikem, může tedy dojít ke znečištění obuvi nebo poškození vozidel. Nerespektováním pokynů stavby a narušením povrchů a následným prováděním vynucených oprav se termín dokončení rekonstrukce může prodloužit. Zároveň bude zamezen průjezd ulicí Přístavní z důvodu opravy vyústění dešťové kanalizace.

Podrobnější informace: Informace_k_doprave_II-106_dokonceni