Ve dnech 4. – 5. srpna 2022 bude v části obce Pikovice probíhat oprava výtluků v komunikacích. Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti a respektujte dopravní značení.

V dalších částech obce budou opravy prováděny následně, v průběhu srpna. O termínech vás budeme informovat.