Ode dne 21. října 2020 až do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, v prostředcích hromadné dopravy, na nástupišti nebo čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pokud se zde nenachází pouze osoby z jedné domácnosti), na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani