V souvislosti s výstavbou kanalizace a jejím dokončováním nyní probíhá zaměřování trasy kanalizační sítě a jednotlivých přípojek. Některé přípojky lze zaměřit z veřejné komunikace, a tudíž není třeba vstupovat na soukromé pozemky a  oznamovat tuto činnost vlastníkům takových přípojek. V případě, že přípojka není zaměřitelná z komunikace, mohou být vlastníci těchto nemovitostí osloveni geodetickou společností k umožnění vstupu na pozemek.  Děkujeme za pochopení. V případě  dotazů ve věci výstavby prosím kontaktujte paní Myškovou, tel.č. 731 658 507, případně na e-mail: stavebni2@hradistko.cz.