Zveřejňujeme harmonogram prací tlakové kanalizace pro horní Hradištko, tzv. lokalita Nade vsí.

• Zemní práce na řadech tlakové kanalizace 11/2019 až 07/2020
• Zemní práce na přípojkách (osazení šachty a výtlaku) 2/2020 až 9/2020

Vlastníci objektů – příprava přívodu elektřiny 400 V do místa budoucího rozvaděče – ČÍM DŘÍVE TÍM LÉPE, kdo ještě nemá, NEJPOZDĚJI BĚHEM 8/2020. Neponechávejte na poslední chvíli.

• Montáž čerpadel, řídících jednotek (zapojení elektro, nutná připravenost přívodu elektřiny 400V do místa budoucího rozvaděče !!!) 6/2020 až 10/2020
Předpoklad kolaudace díla 1/2021 až 3/2021
Předpoklad povolení přepojení objektů do nových čerpacích jímek (zprovoznění tlakové kanalizace) od 4/2021

Termíny kolaudace díla a povolení přepojení objektů do nových čerpacích jímek bude upřesněn dle postupu veškerých prací a administrativních úkonů.

Všechny zveřejněné informace k výstavbě tlakové kanalizace v lokalitě Nade vsí můžete nalézt ZDE.