Informace z 13.11.2020:

Dne 16.11.2020 bude probíhat příprava opravy asfaltového povrchu místních komunikací v ulici Spojovací, Essenská, V Zákoutí a v ul. Školní – bude provedeno frézování. Finální dokončení opravy povrchu bude provedeno během následujících 14 dnů. Prosíme o přizpůsobení chůze a jízdy stavu vozovky v těchto úsecích.

Informace z 07.09.2020:

Ve dnech 8.9 – 11.9. 2020 bude probíhat oprava místní komunikace v ul. Pod Vodojemem v rámci dokončování prací výstavby kanalizace v této lokalitě, mapa ZDE. Následně budou pokračovat opravné práce i v dalších ulicích. Jejich mapové vyznačení budeme postupně aktualizovat.

Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme

Informace z 01.09.2020:

Oznamujeme, že ve dnech 2.9 – 4.9. 2020 budou v době vždy od 8.00 do 17.30 probíhat opravné práce na komunikaci parc. č. 564/13 a parc.č. 564/25 v ulici Spojovací.

Bude se jednat o přípravné práce podkladu před finální pokládkou asfaltového povrchu (toto finální dokončení bude provedeno v říjnu 2020). Aktuální práce budou probíhat ve dvou etapách (značeno červenou a modrou barvou v mapovém podkladu), po dobu prací bude průjezd příslušnou částí komunikace uzavřen.

Tyto práce a opravy jsou spojené s výstavbou kanalizace Nade Vsí a napojením na ČOV Pikovice.

Informace z 27.07.2020:

V týdnu 27.07. – 01.08.20 probíhá realizace kanalizačních přípojek (zemní část) v ulicích V Zákoutí a Nade Vsí. V ulici  V Zahrádkách probíhá realizace kanalizační stoky (otevřený výkop). Mapa ZDE.

Informace z 01.07.2020:

Zveřejňujeme mapu aktuálního průběhu prací výstavby tlakové kanalizace Nade Vsí na období červenec 2020, úprava k datu 30.6.2020.

Informace z 23.06.2020:

Zveřejňujeme harmonogram prací tlakové kanalizace pro horní Hradištko, tzv. lokalita Nade vsí.

• Zemní práce na řadech tlakové kanalizace 11/2019 až 07/2020
• Zemní práce na přípojkách (osazení šachty a výtlaku) 2/2020 až 9/2020

Vlastníci objektů – příprava přívodu elektřiny 400 V do místa budoucího rozvaděče – ČÍM DŘÍVE TÍM LÉPE, kdo ještě nemá, NEJPOZDĚJI BĚHEM 8/2020. Neponechávejte na poslední chvíli.

• Montáž čerpadel, řídících jednotek (zapojení elektro, nutná připravenost přívodu elektřiny 400V do místa budoucího rozvaděče !!!) 6/2020 až 10/2020
Předpoklad kolaudace díla 1/2021 až 3/2021
Předpoklad povolení přepojení objektů do nových čerpacích jímek (zprovoznění tlakové kanalizace) od 4/2021

Termíny kolaudace díla a povolení přepojení objektů do nových čerpacích jímek bude upřesněn dle postupu veškerých prací a administrativních úkonů.

Informace z 16.06.2020:

V příložené situaci je přehled aktuálního stavu probíhajících prací v rámci výstavby tlakové kanalizace v lokalitě Nade Vsí. V místech s dokončenými zemními pracemi (kanalizační stoka + přípojky) je započato s opravou místních komunikací. V těchto místech bude v následujících dnech probíhat montáž technologie čerpacích stanic (čerpadel + rozvaděče). K tomu je zapotřebí elektropřípojka 400 V, kterou si připravuje dle instrukcí vlastník nemovitosti sám. Žádáme tímto o urychlenou přípravu této části elektropřípojky, abychom mohli technologickou část instalovat. Samotné spuštění kanalizace, tedy přepojení Vašeho objektu na tlakovou kanalizaci, bude možné až po zkolaudování celého díla, což se předpokládá v lednu 2021. O tomto termínu Vás budeme včas informovat.

V ulicích, kde probíhají zemní práce, se snažíme, aby jednotlivé objekty byly vždy přístupné alespoň z jedné strany komunikace. Za případné komplikace se omlouváme.

V případě, jakýchkoliv dotazů prosím volejte na tel.č. 731 658 507.

Informace z 22.05.2020:

Upřesňujeme další průběh realizace tlakové kanalizace, výkopové práce v ulici V Zákoutí, směr k deponii.

Informace z 15.05.2020:

Upřesňujeme průběh realizace tlakové kanalizace.

Kanalizační přípojky květen – ul. Pod Vodojemem, ul. Nade Vsí a v ul. V Zahrádkách (červen)

Opravy povrchů komunikací – ul. Pod Vodojemem, Na Vrcholu, Na Kopečku

Připomínáme povinnost přípravy elektropřípojky 400 V do místa, kde bude instalován rozvaděč (na situačním výkrese projektu kanalizační přípojky označeno písmenem „R“), a to nejpozději do 15.6.2020.“

Informace z 21.04.2020:

Průběh prací v rámci projektu „Hradištko, tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí“: ul. Nade Vsí a ul. Pod Vodojemem – 22.4. – 8.5.2020 (viz mapa).

Úprava místních komunikací, kde jsou již dokončené práce kanalizační stoky i přípojek budou zahájeny od 23.4.2020 v ulici Na Vrcholu.

Informace z 15.04.2020:

Postup prací – „Kanalizace – Nade Vsí“ od 14.4. – 24.4. 2020: ulice V Zahrádkách a ulice Spojovací.

Informace z 27.03.2020:

Výstavba tlakové kanalizace běží bez přerušení i v této velmi komplikované době. K dnešnímu dni jsou realizované kanalizační větve v ulici Na Vrcholu, V Zákoutí, v ul. Sadová, Pod Vodojemem, Na Kopečku v ul. Klidná a v části ul. Nade Vsí. Práce probíhají dále v ulici Nade Vsí a v ul. Spojovací. V době od 1.4.2020 bychom chtěli začít s úpravou povrchů komunikací v místě, kde je již realizace ukončena včetně kanalizačních přípojek, což je v ulici Na Vrcholu. Průběh prací je znázorněn na přiložených mapách. Průběh prací březen až duben. Ulice Spojovací. Ulice V zákoutí a Sadová.

Ukončení realizace celého projektu je dle harmonogramu plánováno na leden 2021. Po dokončení celého díla bude zajištěna jeho kolaudace. Po této době bude teprve možné realizovat jednotlivá přepojení domovních kanalizačních přípojek do nových čerpacích stanic a tím budou uvedeny do provozu jednotlivé kanalizační přípojky. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má na základě smlouvy o dílo přesně definovaný rozsah díla a lhůtu pro jeho dokončení, není možné, aby v rámci výstavby jednotlivých přípojek současně řešil a realizoval domovní gravitační přípojky ani jejich přípravu. Tato část kanalizace je, jak již bylo sděleno všem vlastníkům, samostatnou částí, kterou si zajišťuje vlastník nemovitosti na své náklady. Žádám tímto vlastníky nemovitostí, aby nenaléhali na stavbu a brali ohled na výše uvedenou skutečnost. V rámci stavby a zprovoznění jednotlivých přípojek budou ze strany obce k dispozici zcela jistě kontakty na zhotovitele těchto domovních gravitačních částí.

Realizace jednotlivých přípojek probíhá vždy v určitých lokalitách, kde je již dokončena pokládka kanalizačního potrubí. Po realizaci těchto přípojek pak bude možné zajistit úpravu povrchů místních komunikací. Připomínám touto cestou, kdo ještě nedoručil na obec podepsanou smlouvu o příspěvku, aby tak obratem učinil a rovněž provedl smluvní platbu, neboť bez tohoto nebude možné předmětnou přípojku realizovat.

Rovněž připomínáme a upozorňujeme vlastníky všech nemovitostí, že v rámci výstavby je možné, že bude třeba zasáhnout a odstranit vzrostlé porosty v trase kanalizace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.č. 731658507.

Informace z 11.03.2020:

Aktualizujeme mapu a informace úseků realizace výkopových prací v rámci akce „Hradištko, tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí“ prováděných v březnu ZDE.

Informace z 10.03.2020:

Oznamujeme, že dne 12.3.2020 v době od 9.00 do 17.00 hod. bude ještě jednou z technických důvodů uzavřena v části ulice Spojovací (viz. přiložená mapa). Děkujeme za pochopení.

Informace z 02.03.2020:

V úterý 3.3.2020 v době od 9.00 – 17.00 hod. bude z důvodu propojení splaškové kanalizace uzavřen průjezd ulicí Spojovací ve vyznačeném úseku. Děkujeme za pochopení.

Informace z 24.02.2020:

Rozšiřujeme o další úsek realizace tlakové kanalizace, ulice Na Kopečku. Aktualizovaná mapa úseků realizace výkopových prací v rámci akce „Hradištko, tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí“ v měsících ÚNOR/BŘEZEN ZDE.

Informace z 03.02.2020:

Rozšiřují se úseky realizace tlakové kanalizace, ulice V zákoutí, Spojovací, Nade Vsí. Mapy úseků realizace výkopových prací v rámci akce „Hradištko, tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí“ v měsíci ÚNORU 2020 ZDE.

V současné době rozesíláme postupně také na adresy vlastníků předmětné Smlouvy o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury.

Informace z 03.01.2020:

Oznamujeme, že dne 6.1.2020 budou opět pokračovat výkopové práce v rámci realizace projektu „Hradištko – kanalizace, lokalita Nade Vsí“. Práce budou probíhat v ulici Pod Vodojemem a v ulici Na Vrcholu (viz mapa). V případě dotazů volejte na tel.č. 731 658 507. Děkujeme za pochopení.

Informace z 13.12.2019:

Upřesňujeme informace k výstavbě projektu „Hradištko, lokalita „Nade Vsí“: tlaková kanalizace – napojení na ČOV Pikovice“ ve dnech 02.12. až 20.12.2019 včetně vyznačení umístění popelnic. Mapka ZDE.

Informace z 02.12.2019:

Zveřejňujeme mapku plánu výstavby tlakové kanalizace ve dnech 02.12. až 20.12.2019 s vyznačením možného umístění popelnic.

Informace z 20.11.2019:

Zveřejňujeme mapku plánu výstavby tlakové kanalizace ve dnech 18.11. a 29.11.2019 s označením, odkud bude probíhat svoz odpadu.

 

Informace z 01.11.2019:

Zhotovitelem byla ve výběrovém řízení vybrána společnost ZEPRIS, spol. s r.o. Staveniště jsme předali 29.10.19, zahájení prací je předpokládáno v týdnu od 4.11.2019. Dle smlouvy o dílo by práce měly být ukončeny v lednu roku 2021. Práce budou zahájeny výstavbou kanalizačních větví v místních komunikacích, následovat bude postupná realizace jednotlivých kanalizačních přípojek.

Stavební činnost si vynutí některá omezení a dopravní opatření. Respektujte prosím dopravní značení v okolí stavby a výkopů. Dbejte zvýšené opatrnosti. Majitele v dotčených ulicích požádáme o trpělivost se zvýšeným hlukem, prašností a provozem stavebních strojů.

Při realizaci bude upřednostňována metoda řízeného podvrtu, bude-li to technicky možné. V místech se zhoršenými geologickými podmínkami bude třeba řešit pokládku kanalizačního potrubí otevřeným výkopem. Komunikace budou průběžně kontrolovány a dosypávány, neboť zcela jistě dojde k sedání zásypového materiálu. Budeme se snažit o snížení prašnosti na co nejmenší míru. Bohužel, dotace není určena na výstavbu nových komunikací ani v souvislosti s výstavbou nových sítí. Proto je součástí projektu pouze uvedení komunikací do původního stavu. V případě místních komunikací, které jsou dosud nezpevněné, budou tyto povrchy, v rámci realizace díla, řešeny alespoň hutněným zásypem stěrkového materiálu. Následně pak bude z prostředků obce řešena realizace zpevněných povrchů cest.

Při provádění zemních prací nelze zohledňovat dřeviny a další výsadbu či zpevněné plochy, které jsou na pozemcích komunikací v uličním prostoru neoprávněně. Vyzýváme proto ty, kteří chtějí keře či jiné rostliny zachovat, aby si je včas přesadili na vlastní pozemek.

Počáteční rozsah stavby v situačním zákresu můžete vidět zde. Průběžně bude zveřejňován harmonogram realizovaných úseků. Majitelům připojovaných objektů je zasílán dopis včetně projektové dokumentace na kanalizační přípojku, jeho plné znění je možno vidět zde.