Před týdnem jsme vás informovali o stávající situaci s dokončením III. etapy rekonstrukce státní silnice č. II/106 a současně jsme vás informovali o situaci se zahájením prací na IV. etapě této rekonstrukce. Všichni jsme byli natěšeni, že již nebude pokračovat neutěšená situace v místní části Brunšov, ulice Na Ovčičkách a vznikne nová objízdná trasa vedoucí ulicí Polní přes místní část Rajchardov a dále na zrekonstruovaný úsek výše uvedené státní silnice.
Bohužel po jednání, které proběhlo v pátek 7.9.2018 za účasti zástupců stavební společnosti Eurovia, agentury ROPID zabezpečující pražskou a příměstskou integrovanou dopravu a společnosti ARRIVA Střední Čechy, s.r.o. zabezpečující dopravní obslužnost, ale bez účasti zástupců naší obce (nebyli jsme přizváni), došlo k dalším změnám, které nás velmi nemile překvapily.
Tou zásadní změnou je ta skutečnost, že nadále v ulici Benešovská a v ulici Na Ovčičkách zůstávají v provozu instalované semafory a objízdná trasa zůstává pro automobily stejná, jako v předchozích etapách rekonstrukce. Změnil se provoz autobusové linky č. 748, která již do horní části Brunšova nezajíždí a její objízdná trasa vede aktuálně ulicí Polní, dále ulicí Rajchardova s pokračováním na zrekonstruovaný úsek státní silnice.
Zásadní a velice důležitou informací pro občany je skutečnost, že od čtvrtka 13.9.2018 včetně, se ruší linka č. 748 a přechází se na původní jízdní řád, který byl provozován na linkách 338, 437 a 438 před zahájením rekonstrukce.
Dle vysvětlení projektanta autobusové Integrované dopravy Středočeského kraje je pro autobusového dopravce Arriva stávající provoz náhradní midibusové linky 748 již neúnosný z důvodu zvýšené potřeby řidičů v oblasti Štěchovicka.
Vážení občané, omlouváme se za skutečnosti, které jsou výše uvedené, konec rekonstrukce se blíží a věříme, že již další žádné změny nebudou prováděny. Zejména, když jde o změny, které za strany obce nemůžeme ovlivnit.

Jízdní řád linky 338 platný od 13.09.2018
Jízdní řád linky 437 platný od 13.09.2018
Jízdní řád linky 438 platný od 13.09.2018

Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.