Byla provedena aktualizace zastupitelů včetně nových fotek. V souladu s tím byl aktualizovány kontakty na zaměstnance obecního úřadu včetně údajů pracovní čety, knihovny a tělocvičny. Také byly na základě ustavujícího zasedání zastupitelstva aktualizovány výbory a komise. Vše můžete nalézt na webových stránkách obce nebo na níže uvedených odkazech. Budeme ještě doplňovat mailové adresy k některým členům zastupitelstva.

Zastupitelé
Kontakty a zaměstnanci
Výbory a komise