Předseda finančního výboru: Ing. Petr Vlk
Předseda kontrolního výboru: Pavel Pešek