ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Jako každý rok, ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele dotčených pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení soustavy,  na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Nebude-li zásah ze strany majitelů a uživatelů dotčených pozemků proveden do 15. listopadu 2018 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

Oficiální upozornění k nahlédnutí ZDE.

ZŠ Hradištko se od 17.09.18 vrací k původnímu rozvrhu a začátku výuky

Vážení rodiče, milí přátelé,

na základě čerstvých informací o dopravě:

  • od pondělí 17. září se rozvrh hodin základní školy vrací do běžných kolejí.
  • škola otevřena od 7.40. Příchod žáků do školy 7.40 – 7.55.
  • družina běžný ranní provoz 7.00 – 7.40 (příchod žáků cca do 7.30).
  • začátek 1. vyuč. hodiny v 8.00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Ondřej Hynek
ředitel ZŠ Hradištko

Kampaň Pěšky do školy

Základní škola Hradištko se připojila ke kampani Pěšky do školy a od 17. do 21. září 2018 pořádá pěší týden. Jeho cílem je podpořit bezpečnější a zdravější cestu do školy. Vyzýváme všechny děti, aby přišly do školy pěšky nebo přijely na kole, dojíždějící děti mohou samozřejmě využít veřejnou dopravu. Prosíme rodiče, kteří vozí své děti autem, aby využívali výhradně parkoviště U Japeky. Laskavě žádáme i ostatní spoluobčany, kteří projíždějí autem v ranních hodinách kolem školy, aby dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme.

Čtvrtá etapa rekonstrukce silnice II/106 – ZMĚNA

Před týdnem jsme vás informovali o stávající situaci s dokončením III. etapy rekonstrukce státní silnice č. II/106 a současně jsme vás informovali o situaci se zahájením prací na IV. etapě této rekonstrukce. Všichni jsme byli natěšeni, že již nebude pokračovat neutěšená situace v místní části Brunšov, ulice Na Ovčičkách a vznikne nová objízdná trasa vedoucí ulicí Polní přes místní část Rajchardov a dále na zrekonstruovaný úsek výše uvedené státní silnice.
Bohužel po jednání, které proběhlo v pátek 7.9.2018 za účasti zástupců stavební společnosti Eurovia, agentury ROPID zabezpečující pražskou a příměstskou integrovanou dopravu a společnosti ARRIVA Střední Čechy, s.r.o. zabezpečující dopravní obslužnost, ale bez účasti zástupců naší obce (nebyli jsme přizváni), došlo k dalším změnám, které nás velmi nemile překvapily.
Tou zásadní změnou je ta skutečnost, že nadále v ulici Benešovská a v ulici Na Ovčičkách zůstávají v provozu instalované semafory a objízdná trasa zůstává pro automobily stejná, jako v předchozích etapách rekonstrukce. Změnil se provoz autobusové linky č. 748, která již do horní části Brunšova nezajíždí a její objízdná trasa vede aktuálně ulicí Polní, dále ulicí Rajchardova s pokračováním na zrekonstruovaný úsek státní silnice.
Zásadní a velice důležitou informací pro občany je skutečnost, že od čtvrtka 13.9.2018 včetně, se ruší linka č. 748 a přechází se na původní jízdní řád, který byl provozován na linkách 338, 437 a 438 před zahájením rekonstrukce.
Dle vysvětlení projektanta autobusové Integrované dopravy Středočeského kraje je pro autobusového dopravce Arriva stávající provoz náhradní midibusové linky 748 již neúnosný z důvodu zvýšené potřeby řidičů v oblasti Štěchovicka.
Vážení občané, omlouváme se za skutečnosti, které jsou výše uvedené, konec rekonstrukce se blíží a věříme, že již další žádné změny nebudou prováděny. Zejména, když jde o změny, které za strany obce nemůžeme ovlivnit.

Jízdní řád linky 338 platný od 13.09.2018
Jízdní řád linky 437 platný od 13.09.2018
Jízdní řád linky 438 platný od 13.09.2018

Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.

Přerušení dodávky elektřiny

Na základě sdělení společnosti ČEZ Distribuce a.s. informujeme o plánovaném přerušení dodávek elektřiny v následujících  lokalitách a termínech

ul. Šlemínská, část obce Hradištko  – 14.9.2018   (8.00 – 16.00 hod.) a 24.9.2018  (7.30 – 17.30 hod.)

ul. Nádražní, část obce Pikovice – 27.9.2018 (8.00 – 11.00 hod.)

Více informací na stránkách ČEZ Distribuce, a.s.

 

 

Tramping bude slavit 100 let – setkání v Pikovicích

K výročí 100 let trampingu pro vás pořadatelé připravili setkání v Pikovicích. Je připraven program na sobotu 15.09.2018 od 10.00 – 22.00 hodin, který se skládá z velké hudební přehlídky trampských kapel z Čech, Moravy, Slovenska, ale i odjinud. Vystoupí bezmála 25 interpretů. Součástí programu bude i setkání šerifů osad, čestní hosté a další překvapení.

Podrobný seznam vystupujících, přesný program, kde zakoupit vstupenky a další potřebné informace najdete na https://stolettrampingu.webnode.cz/.

Důležitá informace – nejlepší je dopravit se vlakem do stanice Petrov u Prahy, vlakové spoje budou posíleny. Hlavní silnice mezi Štěchovicemi a Hradištkem je z důvodu kompletní rekonstrukce uzavřena (objízdná trasa je vedena přes Krňany).

Plakát zde.