Volby prezidenta 12. a 13. ledna 2018

Volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hod do 14. hod. Volební okrsky a volební místnosti jsou stanoveny jako obvykle. Hlasovací lístky voliči obdrží nejpozději 3 dny před volbami. Hlasování je umožněno po prokázání totožnosti. Celé oznámení ZDE.

Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 2018.

Cena vodného a stočného zůstává stejná

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hradištko byla schválena na  rok 2018 cena vodného ve výši 48,00 Kč včetně DPH za 1 m³ a cena stočného pro místní část Pikovice ve výši 40,00 Kč včetně DPH za 1 m³. Což představuje stejné ceny jako v roce 2017.

Vánoční a novoroční přání

Přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků.

Do nového roku přejeme především zdraví, štěstí a také mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ať se máme v novém roce na co těšit.

Obecní úřad Hradištko.

prani_2018

Poplatky za komunální odpad na rok 2018

Poplatky za komunální odpad zůstávají na rok 2018 stejné, schváleno zastupitelstvem obce, Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní výše poplatku je 900 Kč na poplatníka (poplatníkem je trvale hlášený občan nebo majitel nemovitosti). Osoby s trvalým pobytem v obci mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení platí ročně 650 Kč, za chatu to činní 900 Kč.

Dle přílohy k OZV 4/2017 je vidět, že obec sběr a svoz odpadu doplácí, v roce 2016 byly skutečné náklady na poplatníka 1.095 Kč.

Poplatek za rok 2018 je splatný nejpozději do 31.03.2018.

Sběr elektroodpadu – ocenění pro Hradištko

Naše obec tento týden převzala ocenění v rámci sběru elektroodpadu od společnosti ELEKTROWIN, a.s. (to je společnost, která organizuje kolektivní systém zpětného odběru elektroodpadu). Hradištko mělo v období říjnu 2016 až září 2017 nejvyšší průměrnou hmotnost MINIWINŮ (klece na elektroodpad) s výtěžností 564 kg/miniwin. Poděkování patří zaměstnancům sběrného dvora a všem občanům, kteří se na třídění odpadu podílí. Ocenění ZDE.