Vzhledem k nařízení vlády se ruší páteční přednáška B. Turečka v knihovně. Předběžný náhradní termín je stanoven na pátek 22. května 2020 v 19 hodin.