Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny, které se mělo konat dne 30. října 2020 od 8 do 16 hodin. O náhradním termínu bude informovat v dostatečném předstihu. Za případné komplikace způsobené zrušením plánovaného přerušení dodávky elektřiny se omlouvá.