Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o změnách v naší ordinaci. S ohledem na změny v systému poskytování zdravotní péče a s tím souvisejícím nárůstem administrativy (zavedení e-receptů, EET apod.) nejsme již schopni nadále udržovat chod dvou ordinací. Od 1.1.2018 bude zrušen provoz ordinace na Hradištku. MUDR. PETRŮ BUDE NOVĚ VE ČVTRTEK ORDINOVAT VE ŠTĚCHOVICÍCH v pravidelné ordinační době od 8 do 13 hodin. Toto rozhodnutí nám umožní dále rozvíjet chod ordinace ve Štěchovicích, rozšiřovat přístrojové vybavení nadstandardními, zejména diagnostickými přístroji. Věříme, že tak zkvalitníme námi poskytovanou péči a naši pacienti i jejich rodiče budou více spokojeni.

MUDr. Renata Zachová