Předpověď počasí vyšla. K radosti dětí, ke starosti správců komunikací. Již v noci pracovníci údržby vyjeli s veškerou technikou na úklid cca 30 km komunikací. Troufnu si říct, že stav stěžejních komunikací byl v naší obci ráno lepší než státní silnice Slapy – Štěchovice – Praha. Přesto jsme zaznamenali několik stížností týkajících se sjízdnosti některých komunikací, převážně však mezi chatami. Vedlejší ulice s rekreačními objekty nejsou zařazeny jako prioritní při zimní údržbě, přesto se snažíme jejich průjezdnost zajistit, jak nejdříve je to možné.

Opakovaně jsou problémem auta zaparkovaná v komunikacích, mezi kterými technika kličkuje a prodlužuje se tím doba údržby nebo zde vůbec neprojede. Každý vlastník nemovitosti má mít vytvořené stání pro vozidlo na vlastním pozemku. Velkým nešvarem jsou kameny umístěné ve veřejném prostoru za účelem vytvoření předzahrádky na obecním pozemku. Právě tyto kameny, dnes skryté pod sněhem, způsobily poškození techniky a její vyřazení z provozu. Mohou způsobit i zranění chodců.

Veřejné prostranství je definováno zákonem a zákon také upravuje jeho užívání. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Proto důrazně vyzývám ty, kteří jakékoliv předměty (kameny, železné tyče, dřevěné plůtky a provázky) umístili do pozemku veřejné komunikace, aby je neprodleně odstranili. Každý, kdo tyto předměty do pozemku komunikace umístil, nese zodpovědnost za případné způsobené škody či úraz.

Děkuji za pochopení. Radka Svobodová