Volby se konají se na území České republiky
• v pátek 24. 5. 2019 od 14do 22 hodin,
• v sobotu 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin.

Právo hlasovat na území České republiky do EP má:
• občan České republiky
• občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR nejméně 45 dnů (tj. nejméně od 10. 4. 2019) a který požádá o zápis (nebo přenesení údajů) do seznamu voličů nejpozději do 14. 4. 2019 do 16 hodin (neděle). Občan EU doloží platný průkaz totožnosti. Obecní úřad do 9. 5. 2019 informuje žadatele, jak byla jeho žádost vyřízena.

Změna trvalého pobytu – UPOZORNĚNÍ
Občané ČR, kteří se přestěhují po 14. 4. 2019, nemohou být zapsáni automaticky do seznamu voličů v místě nového trvalého pobytu, ale pouze tehdy, předloží-li obecnímu úřadu do uzavření seznamů potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu z místa původního trvalého pobytu.

Volič zapsán na zastupitelském úřadě – UPOZORNĚNÍ
Pokud volič požádal o vyškrtnutí ze seznamu voličů z důvodu zápisu do zvláštního seznamu na zastupitelském úřadě, může se zúčastnit hlasování pouze:
• na základě předloženého voličského průkazu vydaného zastupitelským úřadem,
• po předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeném zastupitelským úřadem.
Hlasování do Evropského parlamentu na území ČR probíhá ve stálých volebních okrscích. Na zastupitelských úřadech ČR se volby do Evropského parlamentu NEKONAJÍ.

Další informace lze dohledat zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx