Zhotovitelem byla ve výběrovém řízení vybrána společnost ZEPRIS, spol. s r.o. Staveniště jsme předali 29.10.19, zahájení prací je předpokládáno v týdnu od 4.11.2019. Dle smlouvy o dílo by práce měly být ukončeny v lednu roku 2021. Práce budou zahájeny výstavbou kanalizačních větví v místních komunikacích, následovat bude postupná realizace jednotlivých kanalizačních přípojek.

Stavební činnost si vynutí některá omezení a dopravní opatření. Respektujte prosím dopravní značení v okolí stavby a výkopů. Dbejte zvýšené opatrnosti. Majitele v dotčených ulicích požádáme o trpělivost se zvýšeným hlukem, prašností a provozem stavebních strojů.

Při realizaci bude upřednostňována metoda řízeného podvrtu, bude-li to technicky možné. V místech se zhoršenými geologickými podmínkami bude třeba řešit pokládku kanalizačního potrubí otevřeným výkopem. Komunikace budou průběžně kontrolovány a dosypávány, neboť zcela jistě dojde k sedání zásypového materiálu. Budeme se snažit o snížení prašnosti na co nejmenší míru. Bohužel, dotace není určena na výstavbu nových komunikací ani v souvislosti s výstavbou nových sítí. Proto je součástí projektu pouze uvedení komunikací do původního stavu. V případě místních komunikací, které jsou dosud nezpevněné, budou tyto povrchy, v rámci realizace díla, řešeny alespoň hutněným zásypem stěrkového materiálu. Následně pak bude z prostředků obce řešena realizace zpevněných povrchů cest.

Při provádění zemních prací nelze zohledňovat dřeviny a další výsadbu či zpevněné plochy, které jsou na pozemcích komunikací v uličním prostoru neoprávněně. Vyzýváme proto ty, kteří chtějí keře či jiné rostliny zachovat, aby si je včas přesadili na vlastní pozemek.

Počáteční rozsah stavby v situačním zákresu můžete vidět zde. Průběžně bude zveřejňován harmonogram realizovaných úseků. Majitelům připojovaných objektů je zasílán dopis včetně projektové dokumentace na kanalizační přípojku, jeho plné znění je možno vidět zde.