Vzhledem k tomu, že na prostory v objektu čp. 2 (tzv. „U-budova“) obec Hradištko jako vlastník neuzavřela žádnou nájemní smlouvu ani jiný smluvní titul opravňující k jejich užívání, jsou tyto prostory jakoukoli osobou užívány neoprávněně, v rozporu se zákonem.

Žádáme ty, kteří tyto prostory neoprávněně užívají, aby tak přestali činit a aby objekt vyklidili, a to nejpozději k datu 31.8.2019, kdy bude uzavřen přívod vody. Pokud nedojde k vyklizení nemovitosti, budou podniknuty další právní kroky v souladu se zákonem.