Přinášíme nejdůležitější výňatky z obecně závazných vyhlášek. Jejich dodržováním předejdeme řadě problémů, které obec dennodenně řeší, například špatnou průjezdnost komunikací, nepořádek kolem kontejnerů, černé skládky, nedodržování nedělního klidu, volné pobíhání psů, pálení mimo určené dny a spalování syrového materiálu a další. Věříme, že dodržování vyhlášek přispěje ke zlepšení situace veřejného pořádku i ke zlepšení sousedských vztahů. Stručné výňatky z vyhlášek najdete zde. Přehled všech vyhlášek v celém znění je zde.