Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení, k odstranění a ořezu stromů a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy.

Výzva k ořezu stromoví