Upozorňujeme příjemce veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko za rok 2018 na podání vyúčtování s termínem nejpozději do 15. února 2019. To vše v souladu v souladu s Pravidly č. 1/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory a také v souladu s příslušnou uzavřenou smlouvou o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2018.