Zveřejňujeme mapku plánu výstavby tlakové kanalizace ve dnech 02.12. až 20.12.2019 s vyznačením možného umístění popelnic.