V příložené situaci je přehled aktuálního stavu probíhajících prací v rámci výstavby tlakové kanalizace v lokalitě Nade Vsí. V místech s dokončenými zemními pracemi (kanalizační stoka + přípojky) je započato s opravou místních komunikací. V těchto místech bude v následujících dnech probíhat montáž technologie čerpacích stanic (čerpadel + rozvaděče). K tomu je zapotřebí elektropřípojka 400 V, kterou si připravuje dle instrukcí vlastník nemovitosti sám. Žádáme tímto o urychlenou přípravu této části elektropřípojky, abychom mohli technologickou část instalovat. Samotné spuštění kanalizace, tedy přepojení Vašeho objektu na tlakovou kanalizaci, bude možné až po zkolaudování celého díla, což se předpokládá v lednu 2021. O tomto termínu Vás budeme včas informovat.

V ulicích, kde probíhají zemní práce, se snažíme, aby jednotlivé objekty byly vždy přístupné alespoň z jedné strany komunikace. Za případné komplikace se omlouváme.

V případě, jakýchkoliv dotazů prosím volejte na tel.č. 731 658 507.