Ve volebním seznamu naší obce bylo zapsáno celkem 1.656 oprávněných voličů. Do volební urny bylo odevzdáno 1.174 úředních obálek. Účast občanů je opět nad republikovým průměrem 70,89%, děkujeme za účast. Počet platných hlasovacích lístků je 1.164. Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty si můžete prohlédnout zde. Poděkování patří všem členům volební komise.