Volební účast na Hradištku je 73,81%, opět nad celorepublikovým průměrem. Děkujeme všem, kteří využili svého volebního práva a odevzdali hlas. Výsledky pro jednotlivé strany si můžete prohlédnout zde. Poděkování patří také všem členům volební komise.