Ve volebním seznamu naší obce bylo zapsáno celkem 1.622 oprávněných voličů. Do volební urny bylo odevzdáno 1.147 úředních obálek. Účast občanů je nad republikovým průměrem 70,72%, děkujeme za účast. Počet platných hlasovacích lístků je 1.136. Počet hlasů pro jednotlivé strany si můžete prohlédnout zde. Poděkování také patří všem členům volební komise za bezchybné provedení voleb.