Informujeme Vás, že byla vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu pro správní území Středočeského kraje. Upozorňujeme, že alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území (Tobolka-Čertovy schody) překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného sledujte na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se dnes nepředpokládá.

Informace pro veřejnost:

  • Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.
  • Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
  • Každou hodinu jsou doplňovány jednohodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z jednohodinových koncentrací.
  • Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.