Obecní knihovna Hradištko připravuje od října 2019 zahájení virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Ta je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.). Virtuální U3V, která je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior.

Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Bude probíhat 1x za 14 dní od října do prosince, v úterý od 9.30 do 11 h. Přednášky se budou týkat jednoho z těchto témat: České dějiny a jejich souvislosti, Etika jako východisko z krize společnosti nebo Genealogie: hledáme své předky.

Předběžní zájemci se mohou přihlásit na e-mailu knihovna@hradistko.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.