Dne 1. února 2018 schválili zastupitelé obce Hradištko na veřejném zasedání znění Dohody o narovnání mezi obcí a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a pověřili starostu a místostarostu obce podpisem této dohody. Dne 5. února 2018 tuto Dohodu o narovnání podepsal za Královskou kanonii premonstrátů na Strahově opat pan Michael Josef Pojezdný. Celý proces a jednotlivé kroky dnes také odsouhlasila Rada opata. Končí tak soudní spory mezi oběma stranami o určení vlastnického práva na majetek, které trvaly dvacet čtyři let. Celý text tiskového prohlášení ZDE.