Prosíme občany o pomoc při jarním úklidu naší obce. Protože za současné situace nelze organizovat hromadný úklid, vyzýváme vás k individuální akci. Vyražte v průběhu března a dubna na procházku s pytlem a rukavicemi a přispějte k tomu, aby byla naše obec hezčí. Nasbírané odpadky odneste do sběrného dvora nebo roztřiďte do kontejnerů na tříděný odpad. Plakát zde.

VÝZVA! Také jste si všimli, kolik se všude válí plechovek? Sbírejte je a počítejte. Pak je hoďte do kontejnerů na kov, které najdete na těchto místech: v ulicích Na Ovčičkách, Velká Podkova, Chovatelů (u bytovek), K Budákovu, Dlážděná (v zatáčce), U Zvoničky, Na Stezce (u Katky), na parkovišti u hřiště SK Pikovice a u restaurace Japeka.

A nezapomeňte se o svůj počin podělit! Napište nám, kde jste uklízeli, a pošlete fotky na e-mail redakce@hradistko.cz. Vystavíme je na webu obce a ty nejzdařilejší otiskneme v příštím Zpravodaji.

Mockrát děkujeme.