V souvislosti s příslibem poskytnutí dotace na výstavbu Tlakové kanalizace – lokalita Nade Vsí, si Vás dovolujeme pozvat na krátkou informační schůzku o dalším postupu a realizaci výstavby prodloužení kanalizace do lokality Nade Vsí. Tato akce týká všech, kteří mají podepsanou „Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu“ s obcí Hradištko a jsou zařazeni do projektu. Schůzka se uskuteční v sále Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Benešovská 123, Hradištko dne 29.9.2018 od 17.00 hod. Těšíme se na Vaši účast.

Antonín Merta, starosta obce