V pátek 15.7.2022 začalo platit dopravní omezení ve Štěchovicích, jehož součástí bylo umístění semaforů na mostě Dr. Edv. Beneše. Obec Hradištko nebyla ve správním řízení, stanovujícím dopravně inženýrské opatření (DIO), obeslána a o připravovaném záměru nebyla informována. Hned v průběhu víkendu byli kontaktováni příslušní pracovníci Středočeského kraje a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) s upozorněním na extrémní přetěžování mostu, jehož stav je vyhodnocen jako havarijní a s výzvou k provedení okamžité nápravy.  Dle pondělní informace KSÚS je v součinnosti s Policií ČR projednáváno stanovení nového dopravního opatření, kterým nebude ohrožena bezpečnost dopravy na mostě.  O novém DIO budeme veřejnost informovat, jakmile ho obdržíme .

Radka Svobodová, starostka obce