Městský úřad Černošice stanovuje vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnici II/106 na mostě Dr. E. Beneše mezi Štěchovicemi a Hradištkem z důvodu snížení tonáže průjezdu mostu na základě mostní prohlídky. Výňatek z vyhlášky: “Platí zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 10 t + “B14 -7,8 t” a zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez + “E5 – jediné vozidlo 21 t”. Celé znění vyhlášky zde. Toto opatření bude platit do odstranění nevyhovujícího technického stavu mostu.