Upřesňujeme průběh realizace tlakové kanalizace.

Kanalizační přípojky květen – ul. Pod Vodojemem, ul. Nade Vsí a v ul. V Zahrádkách (červen)

Opravy povrchů komunikací – ul. Pod Vodojemem, Na Vrcholu, Na Kopečku

Připomínáme povinnost přípravy elektropřípojky 400 V do místa, kde bude instalován rozvaděč (na situačním výkrese projektu kanalizační přípojky označeno písmenem “R”), a to nejpozději do 15.6.2020.”