Průběh prací v rámci projektu “Hradištko, tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí”: ul. Nade Vsí a ul. Pod Vodojemem – 22.4. – 8.5.2020 (viz mapa).

Úprava místních komunikací, kde jsou již dokončené práce kanalizační stoky i přípojek budou zahájeny od 23.4.2020 v ulici Na Vrcholu.