Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude z důvodu plánované odstávky za účelem preventivní údržby zařízení přerušena dodávka elektřiny.

V části obce Hradištko (ulice Nad Vltavou a lokalita Sekanka): 15.2.2019 od 8.00 do 15.00 hodin.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.