Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to 17. září 2019 v částech obce Rajchardov a Brunšov od 8.00 do 11.30 hodin a v části obce Hrdištko od 11.30 do 15.00 hodin.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.