Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to v části obce Brunšov: 10. května 2019 od 8.00 do 15.00 hodin.

Další odstávka proběhne 15. května 2019 od 8.00 do 16.00 hodin, a to v různých lokalitách naší obce.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.