Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 29. ledna 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hodin v lokalitě Nade Vsí (Hradištko 518570E1083E1127E1132E1182E1202E1267E1337E1355E1408E1416E1489E1509).

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.